foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

 Mikołaj Witliński, Patryk Adamicki oraz Bartłomiej Wanek odnieśli sukces w etapie gminnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który zorganizowała OSP Pieniężno 1 marca br. w naszej szkole.  W konkursie wzięło udział 40 uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych z Lechowa, Pakosz, Piotrowca i Pieniężna.

W kategorii uczniów klas IV-VI zwyciężyli:
I miejsce– Mikołaj Witliński SP im. Ziemi Warmińskiej Pieniężno
II miejsce Mateusz Nisiewicz – SP Piotrowiec
III miejsce Jakub Nisiewicz – SP Piotrowiec

W kategorii uczniów klas VII-VIII i III gimnazjum zwyciężyli:
I miejsce – Patryk Adamicki SP im. Ziemi Warmińskiej Pieniężno
II miejsce – Katarzyna Rokicka – SP Pakosze
III miejsce –– Bartłomiej Wanek SP im. Ziemi Warmińskiej Pieniężno

Mikołaj i Patryk awansowali do turnieju powiatowego, który odbędzie się pod koniec marca w Braniewie. Zwycięzcy otrzymali statuetki przedstawiające strażaka oraz nagrody rzeczowe i dyplomy.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali druhowie z OSP Pieniężno: Walerian Butkiewicz, Marcin Pielas i Karol Machnowski.

Organizatorzy turnieju składają podziękowania:p Kazimierzowi Kiejdo, Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieniężno za ufundowanie nagród rzeczowych, p. Robertowi Słoninie, Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pieniężnie za udostępnienie sali oraz przygotowanie poczęstunku dla uczestników i ich opiekunów, p. Jarosławowi Skibie, właścicielowi Skiba Perfect za ufundowanie statuetek, p. Agnieszce Boncal, pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Pieniężnie za przygotowanie dyplomów i robienie zdjęć podczas konkursu.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, szczególnie Mikołajowi, Patrykowi i Bartkowi oraz ich opiekunowi p. Robertowi Trzebińskiemu!

galeria

 

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved