foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W czasie lekcji plastyki prowadzonych przez p. Małgorzatę Czaplińską uczniowie lepili śniegowe rzeźby.

Liczył się pomysł i współpraca w grupie.  Uczestnikom zabawy towarzyszyło hasło "Zespół zgrany - efekt murowany", a właściwie "ulepiony". Miejmy nadzieję, że to było pożegnanie z zimą, a kolejne mroźne lekcje dopiero za rok:).

galeria

 

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved