foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt
W ramach działań profilaktycznych uczniowie z klasy VIa wraz z wychowawcą Anną Sęk odwiedzili gabinet stomatologiczny mieszczący się w przychodni zdrowia w Pieniężnie. Pani higienistka stomatologiczna Marta Śniecikowska i pan doktor M. Wypych powitali nas serdecznie. Zapoznali z wyposażeniem gabinetu stomatologicznego, sprzętem, urządzeniami  i narzędziami dentystycznymi. Przeprowadzili również pogadankę o higienie jamy ustnej, zdrowym odżywaniu i prawidłowym szczotkowaniu zębów. Na końcu u chętnych dzieci przeprowadzono przegląd jamy ustnej wraz z lakierowaniem.             
                      
Serdecznie dziękujemy panu  doktorowi  i pani higienistce za ciepłe przyjęcie i  poświęcony czas.
 

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved