foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Zespół muzyczny "W drodze" zajął I miejsce (kategoria kl.V-VIII) w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez Braniewskie Centrum Kultury.

Uczniowie pod opieką p. Agnieszki Szczepłockiej przygotowali utwór "Pastorałka od serca do ucha" (z repertuaru "Rokiczanki"). W nagrodę otrzymali bilety do braniewskiego kina oraz słodkie upominki.

Razem z laureatami innych kategorii Wezmą udział w koncercie, który odbędzie się 13 stycznia (w niedzielę) o godz. 13:00 w Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie. Gratulujemy!

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved