foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W czwartek 20 grudnia  rozstrzygnięto w naszej szkole konkurs na szopkę bożonarodzeniową.

W czasie uroczystości uczniowie przedstawili spektakl jasełkowy pt. „Betlejem to my sami” przygotowany pod opieką Anny Szniggenberg i Jadwigi Pilucik. Młodzi aktorzy spisali się znakomicie. Zespół „W drodze” prowadzony przez Agnieszkę Szczepłocką w bardzo widowiskowy sposób zaprezentował kilka kolęd. Gościnnie wystąpili także gimnazjaliści, którzy złożyli wszystkim zebranym dowcipne życzenia w różnych językach. Tegoroczny szkolny konkurs na szopkę cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. Zaprezentowano 39 prac (50 autorów) wykonanych różną techniką: z papieru, plasteliny, mchu, kory, zapałek, a nawet makaronu czy ciasta piernikowego.
Jury w składzie: Waldemar Grzybowski, radny Powiatu Braniewskiego; Krzysztof Kisiel, przewodniczący Rady Miasta Pieniężna; Jarosław Skiba, przewodniczący Rady Rodziców; Robert Słonina, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pieniężnie, przyznało:

NAGRODY GŁÓWNE:
I miejsce – Emilia Zielińska (kl. II)
II miejsce – Wiktoria Terebieniec (kl. V)
III miejsce – Bartłomiej Tyrawski (kl. VI)

WYRÓŻNIENIA: Dominika Rycko (kl. I), Zuzia Rycko (kl. I), Julia Ambroziak (kl. III), Anna Dworak (kl. VI), Kinga Chojnacka (kl. IV), Julia Szczepłocka (kl. IV), Maksymilian Żukowski (kl. IV), Eryk Majewski (kl. V), Jakub Jakubowski (kl. V), Adam Bieryndo (kl. VI), Aleksy Żukowski (kl. VI).

NAGRODY SPECJALNE: Amelia Frelek (kl. IV), Szymon Garbowski (kl. IV), Aleksandra Kałamaj (kl. IV), Szymon Kałamaj (kl. IV), Igor Królicki (kl. IV), Miłosz Machnowski (kl. IV), Wojciech Papski (kl. IV), Robert Krukowski (kl. VI), Łukasz Rokicki (kl. VI)

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogdan Jarmoła i Waldemar Grzybowski; przewodniczący Rady Miasta w Pieniężnie Krzysztof Kisiel, doradca ds. oświaty Teresa Krysiuk, hacmistrz Drużyny "Melcekuke" Jan Cyroniuk.

Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Orneta, burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo, przewodniczący Rady Miasta w Pieniężnie Krzysztof Kisiel, proboszcz parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Pieniężnie o. Marek Adamczyk, Rada Rodziców oraz osoby prywatne.
Wszystkim autorom szopek gratulujemy!

galeria 1 (jasełka)

galeria 2 (szopki)

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved