foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Kolejny już raz biblioteka szkolna postanowiła uczcić rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce spotkaniem z Panem Stanisławem Chorążyczewskim i jego cennymi zbiorami.

12 grudnia, w przeddzień wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, odbyło się spotkanie, w czasie którego gość opowiadał o wydarzeniach sprzed 37 lat, demonstrował dokumenty i pamiątki. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia koszuli więziennej osoby internowanej, kartek i pocztówek z tamtego okresu, podziemnej prasy, znaczków, ulotek i tzw. bibuły.

Udostępnione zostały takie pisma, jak: „Biuletyn Elbląski”, „Podziemny Informator Katowicki”, „Pismo Akademickie Bratnia Pomoc”, „Dziennik Związkowy NSZZ Solidarność”, „Ordynariusz Magazyn Centrum Kultury w Olsztynie”, „Komitet Oporu Społecznego” i wiele innych materiałów. Pan Chorążyczewski pokazywał uczniom legitymację Działacza Opozycji Komunistycznej, którą otrzymał w ostatnim czasie. Padło wiele pytań. Przewijały się hasła: internowanie, godzina milicyjna, kartki żywnościowe, kopalnia „Wujek”, rozmowy kontrolowane, cenzura, „Solidarność”, Lech Wałęsa, generał Wojciech Jaruzelski, ksiądz Jerzy Popiełuszko itd.
Uczniowie kl. VII b z p. Wiesławą Sokołowską próbowali wyobrazić sobie rzeczywistość komunistycznej Polski. Brak wszelkich towarów w sklepach, ograniczenia wolności, prześladowanie działaczy opozycji, strach i niepewność jutra. Polskę biedną, smutną i siermiężną, taką zza „żelaznej kurtyny”.

Wystawa była dostępna przez trzy dni i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Składam serdeczne podziękowania naszemu Gościowi za udostępnione materiały i ciekawą lekcję najnowszej historii.
/Jadwiga Pilucik/

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved