foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W czwartek 20 czerwca w naszej szkole zabrzmiał „ostatni dzwonek” dla 25 absolwentów klas ósmych.

Pan Robert Słonina, dyrektor szkoły powitał uczniów, ich rodziców i zaproszonych gości: pana Krzysztofa Kisiela, burmistrza Pieniężna, panią Urszulę Lebczyńską, przedstawicielkę Rady Rodziców, o. Grzegorza Lelang Atulolon oraz o. Yanuariusa Kalndija - wikariuszy parafii św. ap. Piotra i Pawła. Szczególnym gosciem była pani Ewa Wiśniewska z PGW Wody Polskie, która wręczyła nagrodę (mikroskop) w ramach programu ,,Aktywni Błękitni" (więcej: link).

Na początku uroczystości dokonano przekazania sztandaru uczniom klas siódmych. Pan burmistrz podziękował pedagogom za trud pracy wychowawczej i dydaktycznej, a uczniom pogratulował zakończenia kolejnego etapu edukacji. Rodzice na ręce dyrektora złożyli wyrazy wdzięczności wszystkim pracownikom szkoły.

Pan dyrektor Robert Słonina podziękował za wieloletnią pracę pani Joannie Mokrzyckiej i  pani Zofii Wiśniewskiej.

Zebrani byli świadkami wręczenia nagród za działalność artystyczną i wolontariacką. 

Absolwenci przygotowali z tej szczególnej okazji program artystyczny "Gala znakomitości", w czasie której wręczyli wyróżnienia w różnych kategoriach. Na scenie pojawili się: Robert Lewandowski, Sanah, siostra strażaka Sama, żona Einsteina, Magda Gessler, Mikołaj Kopernik oraz rolnik z Podlasia. Hasłem przewodnim akademii były słowa piosenki ,,Nim odejdziemy stąd".

Na koniec ósmoklasiści podziękowali pedagogom, pracownikom szkoły za okazane wsparcie, siódmoklasiści życzyli starszym kolegom powodzenia w nowej szkole.

galeria cz.1

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved