foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Nasza szkoła zdobyła jedną z 4 nagród głównych (mikroskop optyczny) dla najaktywniejszych szkół w roku szkolnym 2023/2024 w ramach programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni — szkoła przyjazna wodzie”. Gratulujemy zaangażowanym uczniom oraz paniom A. Szczepłockiej i J.Królickiej.

W tym roku do projektu przystąpiło 60 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Organizatorem projektu był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

link: info organizator

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved