foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w szkolnym konkursie plastyczno-literackim Mój ulubiony bohater z książki. Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji na podstawie przeczytanej książki.

Wyniki konkursu zostały przedstawione w czasie Gminnego Pikniku Rodzinnego.

I miejsce Alan Kałuża 1b

II miejsce Nikola Wiater 2c

III miejsce Michał Bodnar 3b

Wyróżnienie specjalne: Weronika Grodź 2a

Wyróżnienia:  Błażej Włodarczyk 3b, Dominik Nazar 3b, Laura Słodkiewicz 3b, Antonina Świstek 2c, Zorjana Panasiuk 3b, Wojciech Kutryb 3b.

Gratujemy!

Organizatorami konkursu były panie: M.Trukawka i A. Zawiszewska

galeria

 

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved