foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

,,Małe ręce- wielkie sprawy" to projekt kształtujący prawidłowe postawy wobec problemu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, wśród młodzieży szkolnej.

W roku szkolnym 2023/2024 w szkołach naszej gminy realizowany był projekt edukacji ekologicznej "Małe ręce. Wielkie sprawy" organizowany przez HG CODE Henryk Grzybowski. Był to projekt, który poruszał bardzo ważny temat elektrośmieci. Działania projektowe polegały na edukacji ekologicznej, dzięki której uczniowie zdobyli wiedzę na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Swoje pomysły na temat elektrośmieci przedstawili lapbookach. W ramach projektu zbieraliśmy baterie. W sumie zebraliśmy 9300 sztuk, co daje łącznie 175.5 kg. W projekcie wzięło udział 90 uczniów. Wykonali oni 39 lapbooków. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie są nagrodzeni. Organizator przygotował 188 nagród. Klasa IVB otrzymała nagrodę specjalną, za szczególne zaangażowanie w realizację projektu. Nagrodę główną za największą ilość baterii oraz za wykonanie lapbooka na temat elektrośmieci otrzymał Bartek Bieryndo i wygrał rower. Drugie miejsce zajął Piotr Panasiuk i również został nagrodzony rowerem. Nagrody zostały przekazane laureatom w czasie Gminnego Pikniku Rodzinnego.

Niniejszy projekt miał na celu podnieść świadomość wśród uczestników i wykształcić umiejętności, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie negatywnego wpływu zużytego sprzętu i zużytych baterii i akumulatorów przenośnych na środowisko przy jednoczesnym jego bezpiecznym wykorzystaniu.  Dziękujemy Organizatorowi za wspaniałe nagrody oraz wszystkim uczestnikom za udział. /Justyna Panasiuk – szkolny koordynator projektu/

galeria

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved