foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

I MIEJSCE MAŁGOSI W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM „Odnawialne źródła energii”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Zagajach. Celem konkursu było rozwijanie wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony przyrody.

Do konkursu przystąpiło 4 uczniów klas 7: Małgorzata Orlicka-Rewers, Julia Bądkowska, Amelia Jadacka, Bianka Perżyło. Uczestnicy wykonali prace ukazujące zalety i wady stosowania odnawialnych źródeł energii. Powstały wspaniałe prace, z których można dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat ochrony środowiska.
Miło nam poinformować, że Małgosia Orlicka – Rewers otrzymała I miejsce w konkursie. Wielkie gratulacje!
Gratulujemy wszystkim uczestnikom. /Szkolny opiekun konkursu – Justyna Panasiuk/

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved