foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowany był Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja”. Głównym celem Projektu było przybliżenie uczniom wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie oraz zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy.

Przez cały rok uczestnicy koła geograficznego realizowali zadania dotyczące wybranego państwa europejskiego, u nas w szkole poznawaliśmy Włochy.
Zaczęliśmy od poznania symboli narodowych omawianego państwa, następnie próbowaliśmy uczyć się języka włoskiego, poznaliśmy atrakcje Włoch, sławnych Europejczyków pochodzących z Włoch. Stworzyliśmy swoją widokówkę i wysłaliśmy ją z pozdrowieniami z Pieniężna do organizatora. Najbardziej uczniom podobało się poznawanie kuchni włoskiej, kiedy to rozkoszowali się smakiem pizzy.

Po wywiązaniu się ze wszystkich zadań każdy uczeń otrzymał dyplom, a Szkoła otrzymała Certyfikat uczestnictwa. Projekt był bardzo ciekawy i dostarczył uczniom wiele wrażeń. /Justyna Panasiuk – szkolny koordynator projektu/

galeria

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved