foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

1 czerwca duża grupa uczniów wraz z nauczycielkami wybrała się w malowniczy rejs statkiem z Elbląga do Buczyńca.

Trasa rejsu przebiegała przez odcinek Kanału Elbląskiego, na którym znajdują się m.in. system 5 pochylni, uważany za jeden z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na świecie oraz rezerwat ornitologiczny na jeziorze Druzno.
Na trasie mogliśmy podziwiać piękno przyrody, przelatujące ptaki i lilie wodne.

Dopisała pogoda. Na górnym pokładzie niektórzy mogli zażywać słonecznych kąpieli, a inni chowali się przed słońcem na dolnym pokładzie, korzystając z bufetu. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się dzięki załodze statku. Panowie z Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej opowiadali o historii powstawania pochylni i całego szlaku wodnego.
Rejs trwał ponad 4 godziny. W Buczyńcu zrobiliśmy jeszcze kilka pamiątkowych zdjęć i szczęśliwie autokarem wróciliśmy do domu.

Bardzo dziękujemy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pieniężnie za wsparcie finansowe w ramach projektu edukacyjno-profilaktycznego./opr. A.Szczepłocka/

galeria 

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved