foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Piotr Demkowycz uczeń klasy 8a zajął 1.miejsce (z wynikiem 75 %) w III edycji konkursu wiedzy o pszczelarstwie i pszczole miodnej Pszczoła na Warmii. Aleksander Przygodzki z klasy 6b stanął na 2.miejscu na podium (61 %). Wyróżnienia otrzymali: Bartłomiej Winiarski, Bartosz Kuszczak oraz Wiktor Lebczyński.

W III edycji konkursu wiedzy o pszczelarstwie uczniowie rozwiązywali test teoretyczny oraz praktyczny, czyli np.  musieli nazwać  sprzęt pszczelarski,  rozpoznać rodzaj miodu i inne produkty pszczele, takie jak pierzga czy pyłek. Trudnym zadaniem okazało sie rozpoznanie roślin miododajnych: rzepaku, facelii czy akacji. Wiedzę oceniało jury, w skład którego wchodzili pszczelarze: p. Andrzej Sęk, p. Wojciech Januszko, p. Ireneusz Turczyk.

Gratulujemy wszystkim 21 uczestnikom. Dziękujemy jurorom oraz fundatorom nagród:  panu Mieczysławowi Świądrowi i Związkowowi Pszczelarzy w Elblągu (koło terenowe w Pieniężnie) oraz panu Robertowi Słoninie - dyrektorowi Szkoły.

galeria

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved